phyphox Forums

Full Version: Wątek dla polskich nauczycieli (pl)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dzień dobry. Ciekawe narzędzie ale ale język angielski jest dla mnie dużym utrudnieniem, może podzielimy się pomysłami na wykorzystanie phyphox?
Dobry wieczór, piotrtalan.

Dlaczego po prostu nie użyją tłumacza, jak https://www.deepl.com/translator ? Wink
Czasami wstyd przed wygłupieniem się blokuje przed jakimkolwiek działaniem. A żaglowanie tekstem miedzy oknami to dodatkowe utrudnienie w rozmawianiu.