phyphox Forums
Wątek dla polskich nauczycieli (pl) - Printable Version

+- phyphox Forums (https://phyphox.org/forums)
+-- Forum: Discussion (https://phyphox.org/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Experiments and Ideas (https://phyphox.org/forums/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Wątek dla polskich nauczycieli (pl) (/showthread.php?tid=926)Wątek dla polskich nauczycieli (pl) - piotrtalan - 07-08-2020

Dzień dobry. Ciekawe narzędzie ale ale język angielski jest dla mnie dużym utrudnieniem, może podzielimy się pomysłami na wykorzystanie phyphox?


RE: Wątek dla polskich nauczycieli (pl) - turboscholz - 08-31-2020

Dobry wieczór, piotrtalan.

Dlaczego po prostu nie użyją tłumacza, jak https://www.deepl.com/translator ? Wink


RE: Wątek dla polskich nauczycieli (pl) - piotrtalan - 09-01-2020

Czasami wstyd przed wygłupieniem się blokuje przed jakimkolwiek działaniem. A żaglowanie tekstem miedzy oknami to dodatkowe utrudnienie w rozmawianiu.